Iskolánkról

Tevel község Tolna megyében, a Völgységben található. Az infrastruktúra jól kiépített, már hosszú ideje megoldott a víz-, gáz-, telefon-, kábeltelevízió-, szennyvíz-szolgáltatás. Lakosainak száma 1437 fő. Sajnos a korábban több embert foglalkoztató munkahelyeket felszámolták (BONY), illetve a dolgozók létszámát jelentősen csökkentették (TSZ). Így a felnőtt, munkaképes korú lakosság közel 3%-a munkanélküli. A fiatalok egy része elköltözik a faluból, így a gyermeklétszám alakulása is az országos tendenciát követi. Akik el tudtak helyezkedni, nagyobb részben mezőgazdasági és ipari munkával foglalkoznak. A helyi népesség többségének csökken a reáljövedelme, egy nagyon szűk rétegé pedig erősen növekszik.  Ennek a jelenségnek nemkívánatos következményei egyre gyakrabban megmutatkoznak. A társadalmi makro folyamatok éreztetik hatásukat, a negatív hatású társadalmi folyamatok (bűnözés, alkoholizmus, deviancia, stb.) is egyre nagyobb mértékben érintik a lakóhelyi környezetet. Ezekkel a változásokkal romlott a munkamorál, illetve a szülők hozzáállása, gyermekeik iskolai előmenetele iránti érdeklődése. Egyre kevesebb az olyan család, ahonnan reggelente a szülők munkába, a gyerekek pedig iskolába indulnak. Az önkormányzat próbál segíteni, a közmunka programba igyekszik bevonni a rászorulókat.

Településünkön az utóbbi években megjelentek a roma családok. A szülők iskolai végzettsége az ő esetükben általában csak a nyolc általános befejezését jelenti. Szokásaik, szocializáltságuk miatt nehezen illeszkednek be a közösségbe, szabályokhoz nagy többségük nem tud, de nem is akar alkalmazkodni.

Iskolánk Tevel község egyetlen általános iskolája. Évfolyamonként egy osztályt működtetünk.

Fenntartója Tevel Község Önkormányzata volt 2013. január 1-ig. Azután állami fenntartásba kerültünk. A szakmai alapdokumentumunk szerint német nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk. Egy német település iskolájával van kapcsolatunk. A korábbi TIOP-os pályázatnak köszönhetően jól felszerelt iskolánk IKT eszközökkel. A digitális táblákat, PC-ket, laptopokat tanórába építve rendszeresen használjuk. A “Tudásdepó Expressz” TIOP-os pályázatnak köszönhetően iskolai könyvtárunk – mely egyben közművelődési is – korszerű informatikai eszközökkel jól felszerelt.

Intézményünk a 2005/2006. tanévtől foglalkozik a HHH tanulók integrációs keretek közötti oktatásával, nevelésével.

Szeptember 1-jén várhatóan 161 tanulója lesz intézményünknek, velük 18 pedagógus foglalkozik. Három gyógypedagógus végzettségű kollégáink segítségével el tudjuk látni az SNI-s, valamint a BTMN-es gyermekeket is. A tantestület tagjai jól felkészült, nyitott pedagógusok. Szívesen kipróbálnak új módszereket, eljárásokat, szívesen vesznek részt továbbképzéseken. Kirándulások, színházlátogatások, rendhagyó múzeumi órák, sportolási lehetőségek biztosításával igyekszünk fejleszteni a közösségeket, ezen túl az egyes gyermekeket.

2017.08.15-től az Oktatási Hivatal felkérésére részt veszünk az EFOP-3.1.7-16 ”Esélyteremtés a köznevelésben” elnevezésű kiemelt projektben, mely 2020.06.30-ig tart.

A közelmúltban – még az állami átvétel előtt – megújultak az iskola épületei is. A nyílászárócserével, szigeteléssel nemcsak a komfortérzet lett jobb, hanem a takarékosabb gazdálkodás is megvalósulhat.

Lehetőségeinkhez mérten több szakkört tervezünk működtetni, ezzel segítve a tehetséges tanulókat. A gyermekek Tevel, Závod, Lengyel, Kisdorog, Mucsi településekről járnak hozzánk. A sokféleség igen szembetűnő.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.